پروژه مدیریت شعب استان سمنان

پروژه مدیریت شعب استان سمنان

محل: سمنان

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: اداری-تجاری

وضعیت: در دست اقدام

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه شعب بانک تجارت
پروژه ساختمان مدیریت شعب استان خراسان رضوی(خیام)
فهرست