پروژه شعب بانک تجارت

پروژه شعب بانک تجارت

محل: اقصی نقاط ایران

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: تجاری

وضعیت: در دست اقدام

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه نیاوران(مهنا)
پروژه مدیریت شعب استان سمنان
فهرست