پروژه نیاوران(مهنا)

پروژه نیاوران(مهنا)

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: تهران

زیربنا: 20،024

تعداد طبقات: 18

کاربری: مسکونی

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: پیمانکاری و مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت

مشاور طرح: شرکت خط سوم – شرکت مدیریت ساخت تجارت

پیمانکاران پروژه: شرکت مدیریت ساخت تجارت

پروژه ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان
پروژه شعب بانک تجارت
فهرست