پروژه ساختمان مدیریت شعب استان خراسان رضوی(خیام)

پروژه ساختمان مدیریت شعب استان خراسان رضوی(خیام)

محل: خراسان رضوی-مشهد

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: اداری-تجاری

وضعیت: در دست اقدام

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه مدیریت شعب استان سمنان
پروژه ره باغ رضوان
فهرست