پروژه نیل

پروژه نیل

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: تهران

زیربنا: 2041

تعداد طبقات: 7

کاربری: اداری

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت

مشاور طرح: شرکت مدیریت ساخت تجارت

پروژه پایدارسازی گودبرداری و احداث فونداسیون ساختمان بورس کالا
پروژه ایوانک
فهرست