پروژه ایوانک

پروژه ایوانک

پیشرفت پروژه28%
28%

محل: تهران

زیربنا: 79142

تعداد طبقات: 13

کاربری: تجاری

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت

مشاور طرح: شرکت سازه‌پردازی ایران

پروژه نیل
فهرست