پروژه نبوت

پروژه نبوت

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: تهران

زیربنا: 820

تعداد طبقات: 6

کاربری: تجاری-مسکونی

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت

مشاور طرح: شرکت مدیریت ساخت تجارت

ساختمان مدیریت شعب خراسان شمالی
پروژه پایدارسازی گودبرداری و احداث فونداسیون ساختمان بورس کالا
فهرست