پروژه ساختمان مجموعه امام خمینی

پروژه ساختمان مجموعه امام خمینی

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: تهران

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: اداری-تجاری

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه مجموعه ویلاهای هتل آهوان چابکسر
ساختمان مدیریت شعب استان قم
فهرست