پروژه شعب بانک تجارت(حدود۲۴۰شعبه)

پروژه شعب بانک تجارت(حدود240شعبه)

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: اقصی نقاط ایران

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: تجاری

وضعیت: اتمام یافته

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه انبار چیتگر
پروژه مجموعه ویلاهای هتل آهوان چابکسر
فهرست