پروژه شعب بانک تجارت (۵ شعبه)

پروژه شعب بانک تجارت(5 شعبه)

پیشرفت پروژه-%
-%

محل: تهران-خوزستان-آذربایجان شرقی

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: تجاری

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح: شرکت مدیریت ساخت تجارت

پروژه نامجو
پروژه ساختمان الحاقی مجموعه امام خمینی
فهرست