پروژه ساختمان الحاقی مجموعه امام خمینی

پروژه ساختمان الحاقی مجموعه امام خمینی

پیشرفت پروژه96%
96%

محل: تهران

زیربنا: 3836

تعداد طبقات:  5

کاربری: اداری

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح: شرکت عمارت خورشید

پروژه شعب بانک تجارت (۵ شعبه)
پروژه احداث ۹ بیلبورد اتوبان قزوین-رشت
فهرست