پروژه امام خمینی مشهد

پروژه امام خمینی مشهد

محل: خراسان رضوی-مشهد

زیربنا:

تعداد طبقات:

کاربری: تجاری

وضعیت: در دست اقدام

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه ره باغ رضوان
پروژه افرا (زمین شمالی ساختمان مرکزی)
فهرست