پروژه تاسیسات ساختمان مرکزی بانک تجارت

پروژه تاسیسات ساختمان مرکزی بانک تجارت

پیشرفت پروژه100%
100%

محل: تهران

زیربنا: 5980

تعداد طبقات: 17

کاربری: تجاری-اداری

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح: شرکت مدیریت ساخت تجارت

پروژه احداث ۹ بیلبورد اتوبان قزوین-رشت
ساختمان مدیریت شعب گلستان
فهرست