پروژه انبار چیتگر

پروژه انبار چیتگر

پیشرفت پروژه74%
74%

محل: تهران

زیربنا: 11000

تعداد طبقات: 1

کاربری: انبار اداری

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح: شرکت سام فیدار سورن

پروژه ترکمنستان
پروژه شعب بانک تجارت(حدود۲۴۰شعبه)
فهرست