پروژه ساختمان مسکونی مرجان کیش

پروژه ساختمان مسکونی مرجان کیش

پیشرفت پروژه9%
9%

محل: کیش

زیربنا: 35313

تعداد طبقات: 18

کاربری: مسکونی

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه:شرکت پی تک

مشاور طرح: شرکت شاخه تجربی معماری کلانشهر

پروژه ساختمان اداری کیش
پروژه مدیریت شعب استان هرمزگان
فهرست