پروژه هتل آهوان چابکسر

پروژه هتل آهوان چابکسر

محل: گیلان-چابکسر

زیربنا: 8992

تعداد طبقات: 5

کاربری: هتل

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت بر طرح

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

پیمانکار پروژه : شرکت پولاد عمران آپادانا

مشاور طرح: شرکت فرا اثر معماری نوین

پروژه شعب بانک تجارت
پروژه ساختمان اداری کیش
فهرست