پروژه ترکمنستان

پروژه ترکمنستان

پیشرفت پروژه1%
1%

محل: تهران

زیربنا: 34877

تعداد طبقات: 20

کاربری: اداری

وضعیت: در حال اجرا

خدمات ارائه شده توسط شرکت: مدیریت پیمان

کارفرمای پروژه: بانک تجارت

مشاور طرح:

پروژه انبار چیتگر
فهرست